Coaching

A good coach can change a game, a great coach can change a life - John Wooden

Elke coaching kent een persoonlijke aanpak

De relatie tussen jou en je coach is een van de belangrijkste elementen om een duurzaam en succesvol parcours te bewandelen. Daarom is het van groot belang op zoek te gaan naar een zeer goede match.

Waarvoor kan je bij ons terecht?


Engageer je om voor jezelf te zorgen. Veranderen is vaak moeilijk en kan je uit balans halen.
Professionele ondersteuning kan ervoor zorgen dat deze transformatie in goede banen wordt geleid.

01 Stress & Burn-out

 

Er zijn heel wat factoren die bepalen of jij  behoort tot een van de risicogroepen die kans hebben om een burn-out te krijgen. Ze zijn zowel werk gerelateerd als persoongerelateerd. Burn-out is geen ziekte die plots opdaagd, maar herkenbare signalen aangeeft die best zo snel mogelijk gedetecteerd worden. Dit doen we samen aan de hand van enkele testen.

02 Bore-out

 

Is er door de jaren heen wat te veel routine ontstaan op je werk, waardoor verveling een dagelijkse aanwezigheid kent, dan is de kans groot dat je kampt met een bore-out. Wij trachten je werklust terug te ontdekken en samen stappen vooruit te zetten op zoek naar jouw passie en ideale functie.

03 Persoonlijke ontwikkeling

 

Elke dag dat je rondloopt op deze planeet, leer je enorm veel bij. Soms heel bewust, op andere momenten zonder dat je enigszins ervaart dat je in een leermoment zit.  Aangezien we de vaardigheid niet specifiek hebben ontwikkeld in onze jongere jaren om steeds constructief om te gaan met “leren”, kom je soms vast te zitten.

04 Relatieproblemen

 

In de loop der tijd is de visie op relaties enorm geëvolueerd. Als we kijken naar de cijfers over singels dan zien we een gigantische stijging, alsook over huwelijkscrisissen en scheidingen. Tijdens relatietherapie trachten we de noden van alle partijen naast elkaar te leggen en te zoeken naar een sleutel die jullie opnieuw dezelfde taal laat spreken.

05 Loopbaanbegeleiding

 

Dagelijks ontwikkelen we onze kennis, talenten en competenties. Als we iets goed kunnenvinden we dat vaak vanzelfsprekend. De dingen die we minder goed kunnen, maken angst los inons, ook al interesseren ze ons echt. Tijdens de loopbaanbegeleiding gaan we samen op zoeknaar jouw kwaliteiten en (her)ontdekken we jouw competenties. In de volgende fase kijken wehoe jij deze kunt inzetten in je dagelijkse job. Een belangrijke, mooi ontdekkingsreis die wesamen op 4u of 8u tijd doorlopen welke maar 10euro per uur kost via loopbaancheques.

It is never too late to be what you might have been

06 Opvoedingsproblematiek

 

Als ouder stel je jezelf de vraag wel eens of jij je  kinderen wel “goed” opvoedt. Jullie trachten met alle mogelijke middelen het “beste” te geven aan en voor je kind (eren), maar dit resulteert niet altijd in een positieve balans. Ook je eigen opvoedingsgeschiedenis speelt een enorm grote rol. Samen trachten we een antwoord te vinden op al je vragen.

Ontmoet het ER team

Zullen we er samen iets aan doen?!

Jess Donckers

Relatie, Stress- & burn out coach/therapeut Jess is een zeer empatische creatieve analyste. Een speciale combinatie die ervoor zorgt dat je complexe brein redelijk snel ontward kan worden en zaken vaak heel helder kunnen gekaderd worden door haar vraagstelling. Ze gelooft in het vinden van oplossingen tijdens de zoektocht naar de oorzaak(en) van de wondes. Geen pleister, maar een diepere genezing is volgens haar de formule van een succesvol traject voor zelfontwikkeling.

P&P Consult

P&P Consult Neuro Psychotherapeutisch centrum P&P Consult biedt op meerdere locaties psychotherapie en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met diverse klachten en problematieken. Psychodiagnostiek: Soms is het aangewezen om, na de intake, bijkomend onderzoek te verrichten om jouw situatie en hulpvraag beter in kaart te kunnen brengen, en dit door middel van bijkomende gesprekken, vragenlijsten, tests of observaties. Psychotherapie: Vanuit een integratief denkkader bieden wij hulpverlening op maat aan.

FLOW

Yoga- en welzijnscentrum Gezondheid is voor ons een totaalconcept. Hoe meer je in balans bent, hoe beter en sterker jij je voelt. In FLOW werken we op verschillende niveaus en met verschillende technieken: yoga, massage, levenscoaching, relaxatietherapiemeditatie, psychotherapie, energetische behandelingen en nog veel meer. We organiseren geregeld boeiende workshops en leerrijke lezingen.